Rejestr

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik Śl. - 2018


Numer i Data Tytuł i treść Zarządzenia Komórka prowadząca
1/2018
2018-01-02
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie
zarzadzenie.doc
ZPiPO
Martyna Ostaszewska
ZARZĄDZENIE NR 2/2018
2018-01-02
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 02.01.2018
Zarzadzenie_2018_ogloszenie_konkursu_NGO.doc , Zalacznik_nr_1_-_ogloszenie_2018.docx
PFZ
Katarzyna Jarczewska
3/2017
2018-01-05
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2018 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.
zarzadzenie_nowe_przetarg.doc
ZPiPO
Marek Pendyk
4/2018
2018-01-05
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i korzystania z Obornickiej Karty Seniora w ramach projektu aktywizacji i wsparcia seniorów.
Zarzadzenie_94.doc , zalacznik_nr_1_do_regulaminu_8.doc , Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_wydawania_i_korzystania_z_KS_59.doc , Zalacznik_nr_3_do_Regulaminu_wydawania_i_korzystania__KS_22.doc , Zalacznik_nr_4_do_Regulaminu_wydawania_i_korzystania_KS_87.doc , REGULAMIN_KARTY_SENIORA.doc
S
Izabela Banach-Szymanek
5/2018
2018-01-05
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni.
zarzadzenie_nowe_przetarg.doc
ZPiPO
Marek Pendyk
6/2018
2018-01-08
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej dla poszczególnych zadań
Zarzadzenie.docx , zal_1.pdf , zal_2.pdf , zal_3.pdf
BiF
Anna Syrnik
7/2018
2018-01-10
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławcza na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/8, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
20.02.2018_Siemianice_dz._182_8_czwarty.doc
AG
Danuta Balowska
8/2018
2018-01-10
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Kotowice, przeznaczonej na cele rolne.
Zarzadzenie_nr_8-2018.pdf , Zarzadzenie_nr_8-2018-zal_graf.pdf
AG
Antonina Majewska
9/2018
2018-01-11
Zarządzenie w sprawie udzielenia Pani Bożenie Magnowskiej – Kierownikowi Placówki Wsparcia Dziennego w Obornikach Śląskich pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki w granicach zwykłego zarządu.
Magnowska_PWDz.doc
S
Pawlak Leszek
10/2018
2018-01-11
Zarządzenie w sprawie udzielenia Pani Teresie Gajowczyk – Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem ośrodka w granicach zwykłego zarządu.
Gajowczyk_Mgops.doc
S
Pawlak Leszek


Liczba odwiedzin: 5118