Rejestr

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik Śl. - 2017


Numer i Data Tytuł i treść Zarządzenia Komórka prowadząca
1/2017
2017-01-02
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 02.01.2017r
Zarzadzenie_2017_ogloszenie_konkursu_NGO.doc , ogloszenie_konkursu_2017.doc
PFZ
Katarzyna Jarczewska
2/2017
2017-01-05
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 18/1, AM 36, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
23.03.2017_Przemyslowa_dz._18_1.doc
AG
Danuta Balowska
3/2017
2017-01-05
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
24.03.2017_Mala_Ogrodowa_dz._74_43.doc
AG
Danuta Balowska
4/2017
2017-01-05
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.
16.02.2017_Bagno_3_dzialki.doc
AG
Danuta Balowska
5/2016
2017-01-05
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, obręb Wielka Lipa - Osola, przeznaczonej na cele rolne.
Zarzadzenie_5-2016.pdf , Zarzadzenie_249-2016_zal_graf.pdf
AG
Antonina Majewska
6/2017
2017-01-03
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres nieoznaczony w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Obornikach Śląskich, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
Zarzadzenie_nr_6-2017.pdf , Zarzadzenie_6-2017_zal_graf.pdf
AG
Antonina Majewska
7/2017
2017-01-05
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 197/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarzadzenie__zmiana_w_skladzie_komisji_alkohol.doc
PU
Magdalena Wolikowska
8/2017
2017-01-09
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej dla poszczególnych zadań
BiF
Anna Syrnik
9/2017
2017-01-09
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej dla poszczególnych zadań
BiF
Anna Syrnik
10/2017
2017-01-10
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 152/4, AM-10, położoną w Obornikach Śląskich przy ulicy Poniatowskiego, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.
Poniatowskiego_dz._152_4_wielorodzinna.doc
AG
Danuta Balowska


Liczba odwiedzin: 4205