Rejestr

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik Śl. - 2016


Numer i Data Tytuł i treść Zarządzenia Komórka prowadząca
1/2016
2016-01-04
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Placówki wsparcia dziennego ½ etatu.
zarzadzenie_powolanie_komisji_kierownik_-_pelnomocnik.doc
S
Leszek Pawlak
2/2016
2016-01-05
Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.
Zarzadzenie__Nr.docx
S
Leszek Pawlak
3/2016
2016-01-07
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 962/2, AM-1 położoną w Urazie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uraz_ul._Wroclawska_dz._962_2.doc
AG
Danuta Balowska
4/2016
2016-01-08
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działki gruntu, będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonej w Wielkiej Lipie, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
Zarzadzenie_nr_4-2016.pdf , Zarzadzenie_nr_4-2016_zal_graf.pdf
AG
Antonina Majewska
5/2016
2016-01-11
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie
Z.B._5.docx , zalacznik_nr_1.doc
BiF
Czesława Grech
6/2016
2016-01-12
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, z podziałem na dokumentację z poszczególnych wydziałów.
Zarzadzenie_brakowanie_z_2016.doc
S
Pawlak Leszek
7/2016
2016-01-13
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Energetycznej 70, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
18.02.2016_ul._Energetyczna_dz._82_78.doc
AG
Danuta Balowska
8/2016
2016-01-13
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.
19.02.2016_Oborniki_Sl._ul._C.K._Norwida.doc
AG
Danuta Balowska
9/2016
2016-01-14
ZARZĄDZENIE nr 9/2016 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 14.01.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarzadzenie_w_sprawie_komisji_2016.doc , REGULAMIN_KOMISJI_NGO_2.doc , Oswiadczenie_dla_czlonkow_komisji.doc , Zalacznik_nr_2_karta_oceny_formalnej_NGO.doc
PFZ
Katarzyna Jarczewska
10/2016
2016-01-15
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 74/43 i dz. nr 74/44, AM 13, położonych w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.
23.03.2016_Mala_Ogrodowa_dz._74_43_i_74_44.doc
AG
Danuta Balowska


Liczba odwiedzin: 3854