Rejestr

Rejestr aktów prawa miejscowego - VII Kadencja


LP. Nr i data uchwały Treść uchwały Data publikacji w Dz. Urz. Uwagi
1/15 III/5/14
2014-12-11
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku.
uchwala_5.pdf
2/15 III/6/14
2014-12-11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
uchwala_6.pdf
3/15 V/23/15
2015-01-30
w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2015 r.
uchwala_23.pdf
4/15 VI/31/15
2015-02-26
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Obornik Śląskich, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
uchwala_31.pdf
5/15 VI/32/15
2015-02-26
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
uchwala_32.pdf
6/15 VI/33/15
2015-02-26
w sprawie nadania nazwy ulicy Golędzinowska w miejscowości Oborniki Śląskie
uchwala_33.pdf
7/15 VI/34/15
2015-02-26
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzęcin Mały
uchwala_34.pdf
8/15 VI/36/15
2015-02-26
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Oborniki Śląskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
uchwala_36.pdf
9/15 VII/48/15
2015-03-31
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Wielki
uchwala_48.pdf
10/15 VII/49/15
2015-03-31
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Rościsławice
uchwala_49.pdf


Liczba odwiedzin: 1723