Rejestr

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik Śl. - 2015


Numer i Data Tytuł i treść Zarządzenia Komórka prowadząca
1/2015
2015-01-14
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarzadzenie_1_2015_NGO.doc , Zalacznik_NGO_konkurs.doc
PU
Ewa Brzegowska
2/2015
2015-01-19
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną działkę gruntu nr 37/1, AM-13 położoną w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy.
Oborniki_Slaskie_dz._37_1_AM13.doc
AG
Danuta Balowska
3/2015
2015-01-20
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie, położonych w Bagnie, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.
Zarzadzenie_nr_3-2015.pdf , Zarzadzenie_nr_3-2015-zal_graf.pdf
AG
Antonina Majewska
4/2015
2015-01-27
Zarządzenie nr 4 /2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 stycznia 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na terenie gminy Oborniki Śląskie będących własnością Gminy Oborniki Śląskie
zarzadzenie_pegow__siemianice__bank_SP__wroclawska.doc
SL
J. Jastrzębska
5/2015
2015-01-28
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 344/4, położonej w Urazie przy ul. Modrzewiowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
05.03.2015_Uraz_dz._344_4_Modrzewiowa.doc
AG
Danuta Balowska
6/2015
2015-01-28
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 841/1, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Dębowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
05.03.2015_Uraz_dz._841_1_Debowa.doc
AG
Danuta Balowska
7/2015
2015-01-28
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.
06.03.2015_Bagno_7_dzialek.doc
AG
Danuta Balowska
8/2015
2015-01-29
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 123, AM-4 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Sikorskiego stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
18.03.2015_Oborniki_rejon_Sikorskiego_dz._123.doc
AG
Danuta Balowska
9/2015
2015-01-29
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 118, AM-25 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Polnej stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
26.03.2015_Oborniki_ul._Polna_14_dz._118.doc
AG
Danuta Balowska
10/2015
2015-01-29
Zarządzenie w sprawie odwołania Pana Karola Kosa ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Obornik Ślaskich.
odwolanie_zastepcyburmistrza_26012015.doc
S
Pawlak Leszek


Liczba odwiedzin: 4252