Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 14:09:26 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich / Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich Marek Pendyk Publikacja artykułu
2017-10-20 11:34:18 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich. Marek Pendyk Edycja artykułu
2017-10-19 14:37:55 Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. / Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. Martyna Maślej Publikacja artykułu
2017-10-19 13:22:11 Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” / Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” Martyna Maślej Publikacja artykułu
2017-10-19 13:17:20 Obwieszczenia ws decyzji środowiskowych / Obwieszczenia Magdalena Ignaciuk Edycja artykułu
2017-10-19 13:15:51 Rejestr działalności regulowanej / Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Magdalena Ignaciuk Edycja artykułu
2017-10-19 11:18:42 Rozstrzygnięcie konkursu na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu tzw. Centrum w Obornikach Śląskich. / Rozstrzygnięcie konkursu na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu tzw. Centrum w Obornikach Śląskich. Marek Pendyk Publikacja artykułu
2017-10-18 11:20:59 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich. Marek Pendyk Edycja artykułu
2017-10-18 10:52:07 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia / Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia Marek Pendyk Publikacja artykułu
2017-10-17 14:40:13 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Oborniki Śląskie / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Oborniki Śląskie Marek Pendyk Publikacja artykułu