Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-24 10:21:33 Oferowane nieruchomości / Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości Antonina Majewska Edycja artykułu
2017-03-24 10:12:22 Oferowane nieruchomości / Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości Antonina Majewska Edycja artykułu
2017-03-24 08:19:31 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” Martyna Maślej Edycja artykułu
2017-03-23 15:23:11 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” Martyna Maślej Edycja artykułu
2017-03-23 15:08:28 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” Martyna Maślej Edycja artykułu
2017-03-23 13:21:47 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU Marek Pendyk Edycja artykułu
2017-03-23 12:52:26 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż sprzętu do jednostek OSP w ramach zadania Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż sprzętu do jednostek OSP w ramach zadania Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie. Marek Pendyk Edycja artykułu
2017-03-23 08:10:16 Dzierżawa i najem nieruchomości / Dzierżawa i najem nieruchomości Antonina Majewska Edycja artykułu
2017-03-22 15:14:12 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie / Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie Martyna Maślej Publikacja artykułu
2017-03-22 14:57:09 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” Martyna Maślej Edycja artykułu