Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-16 13:20:35 Aktualności / Aktualności Marek Śliwiński Edycja artykułu
2018-11-16 11:37:05 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej / Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Marek Pendyk Publikacja artykułu
2018-11-15 13:58:49 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1. / Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1. Marek Pendyk Publikacja artykułu
2018-11-15 13:22:53 Nabór Pracowników / Nabór Pracowników Marek Śliwiński Edycja artykułu
2018-11-13 13:15:09 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-11-13 13:00:28 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie Marek Pendyk Publikacja artykułu