Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-21 14:40:40 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 14:20:05 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 14:17:09 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 11:19:13 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 11:15:44 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 10:57:04 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 10:44:09 Aktualności / Aktualności Marek Śliwiński Edycja artykułu
2018-09-21 09:32:04 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marek Pendyk Edycja artykułu
2018-09-21 08:28:44 Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych / Wydanie wypisów i wyrysów Antonina Majewska Edycja artykułu
2018-09-20 13:55:58 Obwieszczenia o zmianach w planowaniu przestrzennym / Obwieszczenia o zmianach w planowaniu przestrzennym Antonina Majewska Edycja artykułu