Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-16 16:13:15 Interpelacje i zapytania / Interpelacje i zapytania Radnych Marek Śliwiński Edycja artykułu
2019-01-16 16:11:01 Nabór Pracowników / Nabór Pracowników Marek Śliwiński Edycja artykułu
2019-01-16 15:53:15 Podatek od środków transportowych / Podatek od środków transportowych Grażyna Nowak Edycja artykułu
2019-01-16 14:20:45 Dzierżawa i najem nieruchomości / Dzierżawa i najem nieruchomości Antonina Majewska Edycja artykułu
2019-01-15 13:59:03 Obwieszczenia o zmianach w planowaniu przestrzennym / Obwieszczenia o zmianach w planowaniu przestrzennym Antonina Majewska Edycja artykułu
2019-01-14 11:55:55 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY Marek Pendyk Edycja artykułu
2019-01-10 13:23:20 Dzierżawa i najem nieruchomości / Dzierżawa i najem nieruchomości Antonina Majewska Edycja artykułu
2019-01-10 08:13:11 Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych / Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych Magdalena Zatońska Edycja artykułu
2019-01-09 15:55:37 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY Marek Pendyk Edycja artykułu
2019-01-09 12:52:41 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY Marek Pendyk Publikacja artykułu