Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 14:32:05 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Marek Pendyk Publikacja artykułu
2017-04-28 11:02:08 Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego / OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO Izabela Freus Edycja artykułu
2017-04-28 11:00:08 Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / ZAŚWIADCZENIE (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Izabela Freus Edycja artykułu
2017-04-28 10:58:52 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego / ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO Izabela Freus Edycja artykułu
2017-04-28 10:58:16 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa / PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA Izabela Freus Edycja artykułu
2017-04-28 10:57:29 Zgłoszenie urodzenia dziecka / ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA Izabela Freus Edycja artykułu
2017-04-27 14:42:53 Prawo pierwokupu / Prawo pierwokupu Danuta Balowska Edycja artykułu
2017-04-27 14:38:49 Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów / Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Danuta Balowska Edycja artykułu
2017-04-27 14:37:46 Prawo pierwokupu / Prawo pierwokupu Danuta Balowska Edycja artykułu
2017-04-27 14:37:21 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców / Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy Danuta Balowska Edycja artykułu