Kalkulator opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Kalkulator pozwala obliczyć opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.).

Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. Kalkulator opłat pełni rolę pomocniczą.

Opłatę można wnieść jednorazowo do 31 stycznia lub w 3 ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.