Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2019 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2019

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2019.

 

Zadanie nr: 1 Warzywa, owoce, produkty przetworzone z warzyw i owoców

Wybrano ofertę:

PHU Natalia Grobelniak

55-100 Trzebnica

Daszyńskiego    25

Cena oferty - 203 788.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Zadanie nr: 2 Mięso, drób i wędliny

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wioletta Czarnecka-Gągała

55-120 Oborniki Śląskie

Marii Skłodowskiej-Curie    27

Cena oferty - 239 034.71 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Zadanie nr: 5 Nabiał i przetwory mleczne

Wybrano ofertę:

  S.C. DAMAR II B.D. Kułaga

  Środa Śląska ul. Malczycka 1

Cena oferty - 152 463.32 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Zadanie nr: 6 Pieczywo i wyroby cukiernicze

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Piekarnia i Cukiernia"
Leon Dąbrowski

55-100 Trzebnica

ul. Milicka 30

Cena oferty - 55 187.88 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Zadanie nr: 7 Produkty mrożone  

Wybrano ofertę:

"NORDIS" Chłodnie Polskie Spółka z o.o.

54-212 Wrocław

ul. Małopanewska    6

Cena oferty - 132 260.69 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Zadanie nr: 8 Jaja

Wybrano ofertę:

     S.C. DAMAR II B. D. Kułaga

     Środa Śląska ul. Malczycka 1

Cena oferty - 14 410.50 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 3 Różne produkty spożywcze

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił część III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

Zadanie nr: 4 Dania gotowe

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił część IV postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

CZĘŚĆ I - Warzywa, owoce, produkty przetworzone z warzyw
 i owoców

"EDI" Firma Handlowa

Zając Edward

Bulwar Ikara 30/17

54-130 Wrocław

1 - Cena – 43,20

2 - Termin płatności faktury – 40,00

  83,20

CZĘŚĆ I - Warzywa, owoce, produkty przetworzone z warzyw
i owoców

PHU Natalia Grobelniak

Daszyńskiego 25

55-100 Trzebnica

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 40.00

  100,00

CZĘŚĆ I - Warzywa, owoce, produkty przetworzone z warzyw
i owoców

Sopinka Marian PHUP "MIMAR"

Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

1 - Cena – 58,07

2 - Termin płatności faktury - 0.00

  58,07

CZĘŚĆ II mięso, drób
 i wędliny

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wioletta Czarnecka-Gągała

Marii Skłodowskiej-Curie 27

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 40.00

  100,00

CZĘŚĆ V: Nabiał
 i przetwory mleczne

S.C. DAMAR II B. D. Kułaga

Środa Śląska ul. Malczycka 1

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 40.00

  100,00

CZĘŚĆ VI: Pieczywo
 i wyroby cukiernicze

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Piekarnia i Cukiernia" Leon Dąbrowski

ul. Milicka 30

55-100 Trzebnica

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 0.00

  60,00

CZĘŚĆ VI: Pieczywo
 i wyroby cukiernicze

Grażyna Lipianin Piekarnia LIPIANIN G.W. Lipianin 32

49-351 Przylesie

1 - Cena - 34,50

2 - Termin płatności faktury - 0.00

  34,50

CZĘŚĆ VII: Produkty mrożone

"NORDIS" Chłodnie Polskie

Spółka z o.o.

ul. Małopanewska 6

54-212 Wrocław

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 0.00

  60,00

 

CZĘŚĆ VIII: Jaja

S.C. DAMAR II B. D. Kułaga

Środa Śląska ul. Malczycka 1

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 40.00

  100,00

 

CZĘŚĆ VIII: Jaja

Sopinka Marian PHUP "MIMAR"

Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

1 - Cena - 58,50

2 - Termin płatności faktury - 0.00

  58,50

 

Oborniki Śląskie dnia: 2019-01-07

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

mgr Leszek Pawlak

 

Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2019-01-07 14:57:58
Czas publikacji: 2019-01-07 14:57:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak