Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego:  Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przetarg nieograniczony:  Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o.

56-100 Wołów

ul. Ścinawska 24

Cena oferty - 209 880.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Razem

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o.

ul. Ścinawska 24

56-100 Wołów

(1)

  60,00

  40,00

  100,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-12-19

                                                                                                                                                                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                                   Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2018-12-19 16:23:37
Czas publikacji: 2018-12-19 16:23:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak