Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie.

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego 45

Cena oferty - 296 420.95 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Razem

[pkt]

1

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  180,00

  120,00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-11-30

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-11-30 13:09:27
Czas publikacji: 2018-11-30 13:09:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak