Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania: Zagospodarowanie terenu przed sceną widowiskową w Pęgowie 

 
 

logo

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA

Pęgów ul. Główna 101

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Zagospodarowanie terenu przed sceną widowiskową w Pęgowie

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-11-19

 

REZES

 

Maciej Borowski

 

 

Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-11-26 13:44:10
Czas publikacji: 2018-11-26 13:44:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak