Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Zadanie nr: 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologii basenowej zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową i kosztorysowo-przedmiarową oraz umową podpisaną przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

Wybrano ofertę:

EUROSYSTEM

Zakład Instalacyjny Projektowania,

Nadzoru i Wykonawstwa

Krzysztof Węgrzynowicz

ul. Paderewskiego 21

55-120 Oborniki Śląskie

 

Cena oferty – 49 200.00 zł

 

EUROSYSTEM

Zakład Instalacyjny Projektowania,

Nadzoru i Wykonawstwa

Krzysztof Węgrzynowicz

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Zadanie nr: 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową i kosztorysowo-przedmiarową oraz umową podpisaną przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

 

Wybrano ofertę:

Krzysztof Woźniak

55-100 Trzebnica

ul. Żołnierzy Września    28/4

 

Cena oferty - 11 070.00 zł

 

Krzysztof Woźniak

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt.

Razem pkt.

1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej

"EUROSYSTEM" Krzysztof Węgrzynowicz, Zakład Instalacyjny, Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa

ul. Paderewskiego 21

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena - 100.00

  100,00

2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej

P.P.H.U. EELEKTROGT Grzegorz Turkiewicz

ul. Trzebnicka 85/1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 52,71

  52,71

2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej

Krzysztof Woźniak

ul. Żołnierzy Września 28/4

55-100 Trzebnica

1 - Cena - 100.00

  100,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-11-16

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-11-16 11:37:05
Czas publikacji: 2018-11-16 11:37:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak