Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

56-100 Wołów

Piotroniowice 54

Cena oferty - 453 773.83 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Gwarancja

Razem

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(1)

  180,00

  60,00

  240,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-11-14

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-11-15 13:58:49
Czas publikacji: 2018-11-15 13:58:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak