Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I

ELEKTROTEG Sp. z o.o.

55-100 Trzebnica

Czereśniowa 8

Cena oferty - 196 185.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

ELEKTROTEG Sp. z o.o.

Czereśniowa 8

55-100 Trzebnica

(2)

  146,70

  90,00

  0,00

  236,70

1

MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski

Suszno 210

22-200 Włodawa

(3)

  115,86

  90,00

  0,00

  205,86

1

Zkład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Artur Paczkowski

Małuszyn 6E

55-100 Trzebnica

(1)

  180,00

  0,00

  0,00

  180,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-10-05

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

Leszek Pawlak

 

 


Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-10-05 09:37:47
Czas publikacji: 2018-10-05 09:37:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak