Unieważnienie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I. 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Budowa oświetlenia drogowego    ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Jodłowej, ul. Pod Lasem, ul. Klonowa, ul. Parkowa oraz ul. Polna w miejscowości Wilczyn w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu wpłynęło pięć ofert, których ceny przekraczają kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-10-04

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-10-04 12:52:13
Czas publikacji: 2018-10-04 12:52:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak