Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Janusz Laskowski

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Mickiewicza 4

Cena oferty - 12 915 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Wrunki płatności

 

 

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

Janusz Laskowski

ul. Mickiewicza 4

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

 180,00

  60,00

 

 

 

 

 

  240,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-09-12

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-09-12 16:23:52
Czas publikacji: 2018-09-12 16:23:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak