Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Rozbiórka budynku handlowego przy ul Dworcowej w Obornikach Śląskich. Dz. Nr 52/3. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Rozbiórka budynku handlowego przy ul Dworcowej w Obornikach Śląskich. Dz. Nr 52/3.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Rozbiórka budynku handlowego przy ul Dworcowej w Obornikach Śląskich. Dz. Nr 52/3.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Rozbiórka budynku handlowego przy ul Dworcowej w Obornikach Śląskich. Dz. Nr 52/3

Prace Ziemne DOMINA Ireneusz Boduszek

55-120 Oborniki Śląskie

Siemianice, ul. Złota 8B

Cena oferty - 13 530.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

Cena oferty brutto

1

Prace Ziemne DOMINA

Ireneusz Boduszek

Siemianice, ul. Złota 8B

55-120 Oborniki Śląskie

  11 000,00

13 530,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-09-03

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-09-04 10:13:37
Czas publikacji: 2018-09-04 10:15:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak