Wybory Samorządowe 2018 

 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. wraz z załącznikami - Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 sierpnia  2018 r. o miejscach na terenie gminy Oborniki Śląskie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach burmistrza, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat w sprawie dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Oborniki Śląskie

Informacja w sprawie udzielania informacji osobom niepełnosprawnym, dotyczących wyborów do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.

Informacja w sprawie udziału osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT nr 1/ 18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o jej składzie, pełnionych funkcjach i dyżurach z dnia 10 września 2018 r.

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Oborniki Śląskie w sprawie zgłaszania kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych

KOMUNIKAT nr 3/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o dyżurze w dniu 26 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Oborniki Śląskie

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskichz dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 2 października 2018 w sprawie terminów spotkań członków powołanych do składów Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Prezentacje:

OKW_Komisja dzienna_prezentacja ze szkolenia

OKW_ Komisja wieczorna_prezentacja ze szkolenia

Przykłady poprawnego _ niepoprawnego znaku X_prezentacja ze szkolenia

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Obornik Śląskich

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

 

Liczba odwiedzin : 3272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2018-08-16 13:57:32
Czas publikacji: 2018-10-29 13:16:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak