Wykaz miejsc wykorzytywanych okazjonalnie do kąpieli na terenie Gminy Oborniki Ślaskie w sezonie kąpielowym 2018 roku. 

 
 

Wykaz miejsc wykorzytywanych okazjonalnie do kąpieli na terenie Gminy Oborniki Ślaskie w sezonie kąpielowym 2018 roku.

Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli:  jest Beata Myślicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Gastronomiczny Restauracja „Perła” z

siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 9, 55-120 Oborniki Śląskie.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowego Glinianki w Pęgowie przy ul. Stawowej 32, 55-120 Oborniki Śląskie na terenie działki 293/2 AM-1 obręb Pęgów, gm. Oborniki Śląskie o długości linii

brzegowej 25 metry.

Termin: od 10 sierpnia 2018 r., do 8 września 2018 r., nie dłuższym niż 30 dni.

Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIX/458/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego

do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Obornik Śląskich

 

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2018-08-10 14:30:43
Czas publikacji: 2018-08-10 14:30:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak