Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych  

 
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O POLOWANIU ZBIOROWYM

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zmianami) wskazuje obowiązek dla dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przekazania informacji o planowanym terminie rozpoczęcia polowania zbiorowego oraz miejscu tego polowania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania.

 

Informacja ta ma być podana do publicznej wiadomości. Mając to na uwadze poniżej umieszczamy informację przekazaną przez Koła Łowieckie.

Koło Łowieckie Krzyżówka Wrocław zgłosiło informację o organizacji polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 96 (Osolin, Bagno, północno-zachodnia część Rościsławic, zachodnia część Wielkiej Lipy i Osoli) w dniu 19 stycznia 2019 roku w godzinach od 8:00 (rozpoczęcie polowania) do 15:30 (zakończenie polowania).

Wojskowe Koło Łowieckie TROP nr 401 Wrocław zgłosiło informację o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie nr 133 (Pęgów, Golędzinów, Wilczyn, Borkowice, Zajączków) w dniu 19 stycznia 2019 roku w godzinach od 8:00 (rozpoczęcie polowania) do 16:00 (zakończenie polowania). Zorganizowanie dodatkowego polowania wynika z polecenia Ministra Środowiska oraz Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie zwiększenia intensywności polowań na dziki.

 

Koło Łowieckie „KRZYŻÓWKA” we Wrocławiu zgłosiło informację o planowanym polowaniu zbiorowym, które zostanie przeprowadzone w dniu 5 stycznia 2019 roku (sobota) na terenie powiatu trzebnickiego w obwodzie łowieckim nr 96 (miejscowość: Osolin, Osola, Bagno, część Rościsławic, Wielka Lipa) w godzinach od 7:00 (rozpoczęcie polowań) do 15:30 (zakończenie polowań).

 

Koło Łowieckie „ROKITA” w Brzegu Dolnym zgłosiło informację o dodatkowych terminach polowań zbiorowych. Zostaną one przeprowadzone w dniach 3 i 4 (czwartek i piątek) oraz w dniach 12 i 13 (sobota i niedziela) stycznia 2019 roku na terenie powiatu trzebnickiego w obwodzie łowieckim nr 131 (miejscowość Uraz, Niziny, Rościsławice- jadąc od Urazu przez Niziny do Rościsławic- lewa strona drogi powiatowej, a w Rościsławicach lewa strona drogi wojewódzkiej - ul. Wołowska jadąc w kierunku Wołowa) w godzinach od 8:00 (rozpoczęcie polowań) 15:00 (zakończenie polowań). 

 

Koło Łowieckie Leśnik Oborniki Śląskie informuje o terminach i miejscach polowań zbiorowych w 2018/2019 roku:  

 

L.p.

Data polowania/godzina

Łowisko

1

8.12.2018 r.

7:30-17:30

 

 

 

 

Obwód 132: Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Oborniki Śląskie, Jary, Lubnów, Rościsławice, Wielka Lipa, Osola, Niziny, Uraz, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Kierz, Nowosielce, Golędzinów, Siemianice, Wilczyn, Kuraszków, Osolin

2

15.12.2018 r.

7:30-17:30

3

22.12.2018 r.

7:30-17:30

4

29.12.2018 r

7:30-17:30

5

05.01.2019 r

7:30-17:30

6

12.01.2019 r

7:30-17:30

7

19.01.2019 r

7:30-17:30

8

26.01.2019 r

7:30-17:30

 

 Koło Łowieckie „Krzyżówka” Wrocław informuje o terminach i miejscach polowań zbiorowych w 2018/2019 roku:  

 

L.p.

Termin polowania

Godzina rozpoczęcia      

i zakończenia polowania

Miejsce polowania

1

27.10.2018 r.

 

8:00-16:00

Osolin

2

17.11.2018 r.

8:00-16:00

Bagno-Rościsławice

 

3

24.11.2018 r.

8:00-14:00

Siemianice

 

4

22.12.2018 r.

8:00-15:00

Morzęcin Wielki

 

5

12.01.2018 r.

8:00-15:00

Siemianice, Brzeźno, Morzęcin Mały

 

Koło Łowieckie Leśnik Oborniki Śląskie informuje o terminach i miejscach polowań zbiorowych w 2018 roku: 

L.p.

Data polowania/godzina

Łowisko

1.

3.11.2018 r.

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Oborniki Śląskie, Jary, Lubnów, Rościsławice, Wielka Lipa, Niziny, Uraz, Golędzinów, Wilczyn

2.

17.11.2018 r.

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Osola, Kuraszków, Siemianice, Oborniki Śląskie, Golędzinów, Wilczyn, Kierz, ul. Ciecholowicka w Obornikach Śląskich, Nowosielce, Jary

3.

24.11.2018 r.

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Oborniki Śląskie, Kierz, Lubnów, Siemianice, Osola, Morzęcin Wielki, Kuraszków

4.

3.12.2018 r

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Golędzinów, Lubnów, Uraz, Oborniki Śląskie, Wielka Lipa, Osola, Rościsławice, Niziny, Jary, Wilczyn

 

Koło Łowieckie „ROKITA” w Brzegu Dolnym informuje o terminach i miejscach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 r.  

L.p.

Data polowania

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Miejsce polowania

1.

HUBERTOWSKIE 27.10.2018 r. sobota

 

 

8:00-15:00

Obwód polowań nr 131- miejscowość Uraz, Niziny, Rościsławice- jadąc od Urazu przez Niziny do Rościsławic- lewa strona drogi powiatowej, a w Rościsławicach lewa strona drogi wojewódzkiej (ul. Wołowska)jadąc w kierunku Wołowa

2.

17.11.2018 r. sobota

3.

01.12.2018 r. sobota

4.

16.12.2018 r niedziela

5.

WIGILIJNE 22.12.2018 r sobota

6.

05.01.2019 r. sobota

7.

ZAKOŃCZENIE 19.01.2019 r. sobota

 

Ponadto, w dniach 10-11 listopada 2018 roku zostaną przeprowadzone dwa polowania zbiorowe z udziałem myśliwych cudzoziemców.

 

Koło Łowieckie Leśnik Oborniki Śląskie informuje o terminach i miejscach polowań zbiorowych w 2018 roku: 

L.p.

Data polowania/godzina

Łowisko

1.

6.10.2018 r.

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Jary -Lubnów-Nowosielce, Uraz- Lubnów-Niziny, Rościsławice-Wielka Lipa, Oborniki Śląskie- Golędzinów-Wilczyn

2.

13.10.2018 r.

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Osola –Kuraszków -Siemianice-Oborniki Śląskie, Oborniki Śląskie -Golędzinów-Wilczyn, Oborniki Śląskie –Golędzinów -Kierz-okolice ul. Ciecholowickiej Oborniki Śląskie- Nowosielce

3.

20.10.2018 r.

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Oborniki Śląskie-Wielka Lipa- Osola-Morzęcin Wielki, Oborniki Śląskie –Rościsławice-Wielka Lipa

4.

27.10.2018 r

8:00-18:00

Lasy, pola, łąki i nieużytki pomiędzy miejscowościami: Golędzinów-Lubnów- Uraz- Jary-Oborniki Śląskie -Rościsławice- Niziny -Uraz-Jary

 

Koło Łowieckie Leśnik Oborniki Śląskie w dniu 15 sierpnia 2018 roku od godziny 15:00 do godziny 22:00 organizuje na zbiornikach wodnych pomiędzy miejscowościami Lubnów i Jary zbiorowe polowanie na ptactwo łowne.  

 

Liczba odwiedzin : 252
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2018-08-08 11:08:51
Czas publikacji: 2019-01-10 08:13:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak