Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego  Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

93-428 Łódź

ul. Graniczna    46

Cena oferty – 52 717,18 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

Cena oferty – 13 345,50 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

Cena oferty – 7 527,60 zł

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

58-405 Krzeszów

Gorzeszów 19

Cena oferty – 2 896,65 zł

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

93-428 Łódź

ul. Graniczna    46

Cena oferty – 12 882,41 zł

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę:

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

Cena oferty – 13 259,40 zł

 

 

 

Zadanie nr 1, 5

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Zadanie nr 2, 3, 6

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Zadanie nr 4

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1

Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy, a cena kolejnej oferty znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Zadanie nr: 5

Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy, a cena kolejnej oferty znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - WYPOSAŻENIE SAL POBYTU DZIENNEGO

 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

1 - Cena – 100,00

 

  100,00

1 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - WYPOSAŻENIE SAL POBYTU DZIENNEGO

 

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

1 - Cena – 66,72

 

  66,72

2 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - WYPOSAŻENIE SZATNI DZIECI, HOLU I POKOJU DLA MATEK KARMIĄCYCH,

 

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

1 - Cena – 100,00

 

  100,00

3 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - WYPOSAŻENIE POKOJU PORZĄDKOWEGO I MAGAZYNU

 

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

1 - Cena – 100,00

 

 100,00

4 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - WYPOSAŻENIE WARSZTATU KONSERWATORA

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

58-405 Krzeszów

Gorzeszów 19

 

1 - Cena – 100,00

 

  100,00

4 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - WYPOSAŻENIE WARSZTATU KONSERWATORA

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

1 - Cena – 78,50

 

  78,50

5 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE BIUR, SZATNI PERSONELU I POKOJU SOCJALNEGO

 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

1 - Cena – 100,00

 

  100,00

5 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE BIUR, SZATNI PERSONELU I POKOJU SOCJALNEGO

 

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

1 - Cena – 26,21

 

  26,21

6 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - SZAFY DO SYPIALNI DZIECI

KALL-CARRION TRADING Sp z o.o. Sp. K.

00-090 Warszawa

Al. Solidarności 75/26

1 - Cena – 100,00

 

  100,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-07-10

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-08-08 10:30:41
Czas publikacji: 2018-08-08 10:30:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak