Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy.

 

logo

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu złożono dwie oferty, których treść nie jest zgodna z treścią zaproszenia do składania ofert, w związku z czym obie oferty zostały odrzucone. Postępowanie unieważniono z powodu braku ważnych ofert.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-07-24

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 

 


Liczba odwiedzin : 53
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-07-24 14:43:20
Czas publikacji: 2018-07-24 14:43:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak