Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowej i fragmentu ul. 3-go Maja w miejscowości Uraz w Gminie Oborniki Śląskie. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowej i fragmentu ul. 3-go Maja w miejscowości Uraz w Gminie Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowej i fragmentu ul. 3-go Maja w miejscowości Uraz w Gminie Oborniki Śląskie.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowej i fragmentu ul. 3-go Maja w miejscowości Uraz w Gminie Oborniki Śląskie.

"ELEKTROINSTAL" Paweł Smużniak

67-400 Wschowa

ul. Akacjowa 7

Cena oferty - 74 299.87 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

[zł]

Cena oferty brutto

[zł]

1

"ELEKTROINSTAL" Paweł Smużniak

ul. Akacjowa 7

67-400 Wschowa

  60 406,40

74 299,87

2

Pro-Invest Joanna Figlak

ul. B. Chrobrego 5/3

46-100 Namysłów

  76 390,94

93 960,86

3

VOLT-TIM Dariusz Rudnicki

Czereśniowa 8

55-100 Trzebnica

  69 700,00

85 731,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-07-19

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-07-19 11:24:41
Czas publikacji: 2018-07-19 11:24:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak