Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

 

Uzasadnienie:

Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-07-18

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-07-18 12:24:56
Czas publikacji: 2018-07-18 12:24:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak