Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Kuraszków, Przecławice, Golędzinów oraz Oborniki Śląskie. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Kuraszków, Przecławice, Golędzinów oraz Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Kuraszków, Przecławice, Golędzinów oraz Oborniki Śląskie.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Kuraszków, Przecławice, Golędzinów oraz Oborniki Śląskie.

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

56-100 Wołów

Piotroniowice 54

Cena oferty - 402 210.04 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(1)

  180,00

  90,00

  30,00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-07-11

 

Zup. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-07-11 12:21:11
Czas publikacji: 2018-07-11 12:21:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak