Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Urazie, gmina Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Urazie, gmina Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA W URAZIE,

Uraz, ul. Wołowska 56 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Urazie, gmina Oborniki Śląskie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Urazie, gmina Oborniki Śląskie.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

25-116 Kielce

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

Cena oferty - 799 500.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Pojemność zbiornika na wodę (określona w m3)

[pkt]

Moc silnika (określona w KM)

[pkt]

 Typ zawieszenia kabiny

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

(1)

  180,00

  60,00

  30,00

  30,00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-07-09

 

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

Leszek Pawlak

 

 


Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-07-11 09:42:19
Czas publikacji: 2018-07-11 09:52:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak