Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego  Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

93-428 Łódź

ul. Graniczna    46

Cena oferty - 20 662.77 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

93-428 Łódź

ul. Graniczna    46

Cena oferty - 20 668.92 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

93-428 Łódź

ul. Graniczna    46

Cena oferty - 44 969.94 zł

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

SWISSPOL Ltd Sp. z o.o.

50-429 Wrocław

ul. Wilcza    27

Cena oferty - 19 857.01 zł

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę:

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

90-278 Łódź

ul. POW    25

Cena oferty - 49 687.13 zł

Zadanie nr: 10

Wybrano ofertę:

APLY Anna Borawska

04-965 Warszawa

ul. Zagórzańska    28c

Cena oferty - 5 596.50 zł

 

 

 

Zadanie nr 1, 2, 3

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadanie nr 5

SWISSPOL Ltd Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadanie nr 6

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr 10

APLY Anna Borawska

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 4

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 4 nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr: 7

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 7 nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr: 8

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 8 nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr: 9

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 9 nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr: 11

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 11 wpłynęła oferta, której cena znacznie przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zadania

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - WYPOSAŻENIE SYPIALNI

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

1 - Cena - 180.00

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  300,00

1 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - WYPOSAŻENIE SYPIALNI

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-278 Łódź

1 - Cena - 164.61

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  284,61

2 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

1 - Cena - 180.00

2 - Termin realizacji - 0.00

3 - Warunki płatności - 0.00

  180,00

3 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - WYPOSAŻENIE SAL DO TERAPII SI I FIZJOTERAPII, SALI DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH I RELAKSACYJNYCH ORAZ GABINETU LOGOPEDY / PEDAGOGA

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

1 - Cena - 180.00

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  300,00

5 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE KUCHNI

SWISSPOL Ltd Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław

1 - Cena - 180.00

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  300,00

5 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE KUCHNI

TopGastro Grzegorz Kowalski

Al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław

1 - Cena - 178.83

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  298,83

5 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE KUCHNI

GASTROTEKA Anna Wirkus

ul. 3 Maja 17/L1

84-200 Wejherowo

1 - Cena - 169.59

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  289,59

5 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE KUCHNI

GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

1 - Cena - 150.18

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  270,18

6 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - ZABAWKI

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-278 Łódź

1 - Cena - 180.00

2 - Termin realizacji - 0.00

3 - Warunki płatności - 0.00

  180,00

10 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10 - WYPOSAŻENIE PRALNI I SUSZARNI

APLY Anna Borawska

ul. Zagórzańska 28c

04-965 Warszawa

1 - Cena - 180.00

2 - Termin realizacji - 90.00

3 - Warunki płatności - 30.00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-15

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-07-04 09:24:51
Czas publikacji: 2018-07-04 09:24:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak