Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i montaż systemów projekcji do sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i montaż systemów projekcji do sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż systemów projekcji do sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Dostawa i montaż systemów projekcji do sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich

PROJEKCJA Sp. z o.o.

53-204 Wrocław

ul. Ojca Beyzyma 7

Cena oferty - 69 741.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert             

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

[zł]

Cena oferty brutto

[zł]

1

PROJEKCJA Sp. z o.o.

ul. Ojca Beyzyma 7

53-204 Wrocław

  56 700,00

69 741,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-28

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-06-29 13:42:26
Czas publikacji: 2018-06-29 13:42:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak