Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

logo

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej -  przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przekracza środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-19

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-06-19 14:45:00
Czas publikacji: 2018-06-19 14:45:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak