Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie.

"PETRO" Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski

56-209 Jemielno

Osłowice 43

Cena oferty - 60 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Razem

[pkt]

1

"PETRO" Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski

Osłowice 43

56-209 Jemielno

(1)

 100,00

  100,00

1

TORUS Budownictwo Sławomir Kosin

ul. Zwycięstwa 12/24

56-120 Brzeg Dolny

(2)

  72,43

72,43

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-14

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 93
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-06-15 08:11:57
Czas publikacji: 2018-06-15 08:11:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak