Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich.

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Pismo: ZP.271.121.2018/4                                                    Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-13

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

UZASADNIENIE

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 był zobowiązany je unieważnić.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

Leszek Pawlak

 

 


Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-06-13 10:18:43
Czas publikacji: 2018-06-13 10:18:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak