Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska szkolnego w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Trzebnickiej 33. 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska szkolnego w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Trzebnickiej 33.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Modernizacja boiska szkolnego w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Trzebnickiej 33.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania. W związku z tym Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych był zobowiązany do unieważnienia postępowania.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-08

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-06-08 11:49:28
Czas publikacji: 2018-06-08 11:49:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak