Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy. 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy.

 

logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego  Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy

(  zamieszczone w BZP w dniu 18/05/2018, nr ogłoszenia: 560438-N-2018)

 

 1. I.          Zamawiający

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Tel.: 71 310 35 19

Faks: 71 310 22 95

e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

adres strony internetowej: www.oborniki-slaskie.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • w zakresie proceduralnym:

1.

  Marek Pendyk-  inspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 w. 420.

 • w zakresie merytorycznym:

1.

  Dominika Łasica - zastępca kierownika Wydziału IR tel. (71) 310-35-19

 

 1. II.       Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej:http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 1. IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego  Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy.

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem:

1) wyposażenia sypialni,

2) wyposażenia łazienek,

3) wyposażenia sal do terapii SI oraz fizjoterapii,

4) wyposażenia sal do zajęć ruchowych i relaksacyjnych,

5) wyposażenia gabinetu logopedy / pedagoga,

6) wyposażenia sal pobytu dziennego,

7) wyposażenia kuchni,

8) zabawki,

9) wyposażenia szatni dzieci, holu i pokoju dla matek karmiących,

10) wyposażenia pokoju porządkowego i magazynu,

11) wyposażenia warsztatu konserwatora,

12) wyposażenia pralni i prasowalni,

13) wyposażenia biur,

14) wyposażenia szatni personelu i pokoju socjalnego.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do SIWZ.

 

Zamawiane elementy wyposażenia określone w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do SIWZ muszą być nowe, nigdy nie używane.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, rozmieszczenie, asortymentu szczegółowo wymienionego i opisanego w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ.

 

Meble, wyposażenie i zabawki dla dzieci będące przedmiotem zamówienia muszą:

- posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami określonymi obowiązującym prawem,

- spełniać wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantować wyposażenie dobrej jakości wyrobów, zgodnie z odpowiednimi PN-EN, oraz być dopuszczone do użytkowania dla dzieci do lat 3,

- posiadać atest higieniczny.

 

Elementy wyposażenia kuchni muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149).

 

Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą ponadto:

- być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2018 r., poz. 143) wraz z aktami wykonawczymi,

- jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr:

Opis:

1

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - WYPOSAŻENIE SYPIALNI

Wspólny Słownik Zamówień: 39143116-2 - Łóżeczka, 39512000-4 - Bielizna pościelowa, 39143112-4 - Materace

Opis: Zamówienie obejmuje dostawę łóżeczek niemowlęcych, materacy, prześcieradeł, leżaków dla dzieci, śpiworków, foteli do usypiania dzieci. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 1 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "1".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

2

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę przewijaków dla dzieci, nocników, wieszaków na ręczniki, pojemników na zużyte pieluchy. półek wiszących, ręczników, śliniaków, myjek, pieluch tetrowych, koszy na brudną bieliznę. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 2 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "2".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

3

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - WYPOSAŻENIE SAL DO TERAPII SI I FIZJOTERAPII, SALI DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH I RELAKSACYJNYCH ORAZ GABINETU LOGOPEDY / PEDAGOGA

Wspólny Słownik Zamówień: 33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

Opis: Zadanie obejmuje dostawę elementów i urządzeń terapeutycznych i do przeprowadzania zajęć ruchowych. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 3 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "3".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

4

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - WYPOSAŻENIE SAL POBYTU DZIENNEGO

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę mebli oraz innych elementów dla dzieci i wychowawców. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 4 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "4".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE KUCHNI

Wspólny Słownik Zamówień: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

Opis: Zadanie obejmuje dostawę naczyń, sztućców oraz innych elementów wyposażenia kuchni. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 5 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "5".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - ZABAWKI

Wspólny Słownik Zamówień: 37520000-9 - Zabawki

Opis: Zadanie obejmuje dostawę zabawek dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 6 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "6".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 - WYPOSAŻENIE SZATNI DZIECI, HOLU I POKOJU DLA MATEK KARMIĄCYCH

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę mebli i innych elementów wyposażenia szatni dzieci, holu i pokoju dla matek karmiących. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 7 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "7".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

8

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8 - WYPOSAŻENIE POKOJU PORZĄDKOWEGO I MAGAZYNU

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę regałów, wózków porządkowych i innych elementów wyposażenia pokoju porządkowego i magazynu. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 8 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "8".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

9

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9 - WYPOSAŻENIE WARSZTATU KONSERWATORA

Wspólny Słownik Zamówień: 16311000-8 - Kosiarki do trawników

Opis: Zadanie obejmuje dostawę kosiarki i podkaszarki spalinowej. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 9 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "9".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

10

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10 - WYPOSAŻENIE PRALNI I SUSZARNI

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 39713210-8 - Pralki i suszarki

Opis: Zadanie obejmuje dostawę suszarki bębnowej, deski do prasowania, żelazka i koszy na bieliznę. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 10 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "10".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

11

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 11 - WYPOSAŻENIE BIUR, SZATNI PERSONELU I POKOJU SOCJALNEGO

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 39130000-2 - Meble biurowe, 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

Opis: Zadanie obejmuje dostawę mebli, w tym: szaf, krzeseł, stołów itp., oraz laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 11 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "11".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):

 

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 

 Nie

 

 1. VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-07-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 1. VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokument składany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

 

b)      Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

 

c)      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały

Próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - dotyczy produktów równoważnych oraz mebli biurowych.

 

d)     Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty.

2

Zestawienie wyposażenia

Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę zestawienie wyposażenia.

 

 1. IX.     Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 1. X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

60%

2

Termin realizacji

30%

3

Warunki płatności

10%

 

 1. XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-06-05 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 1. XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 1. XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

  

  Nie

 1. XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

   

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

 1. XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

 1. XVI.   Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 1. XVII.                Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny:nie

Oborniki Śląskie dnia: 2018-05-18

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- informacja z otwarcia ofert

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

- odpowiedź na zapytania 1

 

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

02 Załącznik nr 1_Zestwienie wyposażenia

03 Załącznik nr 2_Opis sprzętu komputerowego

04 Załącznik nr 3_Opis mebli

05 Załącznik nr 4_Formularz oferty

06 Załącznik nr 5_Wzór umowy

07 Załącznik nr 6_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 


Liczba odwiedzin : 253
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-05-18 11:30:57
Czas publikacji: 2018-06-05 12:34:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak