Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie budowy ciągu pieszego. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie budowy ciągu pieszego.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie budowy ciągu pieszego.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie budowy ciągu pieszego

DECOSTAR Sebastian Smolak

51-180 Wrocław

Szymanów, ul. Lotnicza 2

Cena oferty - 948 894.50 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Warunki płatności

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

DECOSTAR Sebastian Smolak

Szymanów, ul. Lotnicza 2

51-180 Wrocław

(3)

  180,00

  90,00

  15,00

  15,00

  300,00

1

BUD-AGRO Sp z o.o.

ul.Paulińska 15/6

50-247 Wrocław

(2)

  121,14

  90,00

  15,00

  15,00

  241,14

1

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

(1)

  95,76

  90,00

  12,00

  0,00

  197,76

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-05-11

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-05-11 13:57:18
Czas publikacji: 2018-05-11 13:57:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak