Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego 45

Cena oferty - 1 775 798.97 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Warunki płatności

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  180,00

  90,00

  15,00

  15,00

  300,00

1

Konsorcjum Firm: MTB Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MACK-INWEST" Maciej Kaleta

ul. Roślinna 2/21

54-610 Wrocław

(1)

  178,56

  90,00

  15,00

  15,00

  298,56

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-05-07

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-05-11 12:32:41
Czas publikacji: 2018-05-11 12:32:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak