Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Znak sprawy: ZP.271.104.2018                                           Oborniki Śląskie dnia: 2018-05-11

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

 Remont w świetlicy wiejskiej w Lubnowie.,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-05-11 09:49:46
Czas publikacji: 2018-05-11 09:49:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak