Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury- dostawa i montaż elementów adaptacji akustycznej. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury- dostawa i montaż elementów adaptacji akustycznej.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury- dostawa i montaż elementów adaptacji akustycznej.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury- dostawa i montaż elementów adaptacji akustycznej

GORYCKI & SZNYTERMAN Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 53

30-698 Kraków

Cena oferty – 266 084,37 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Gwarancja

Termin realizacji

Razem

1

GORYCKI & SZNYTERMAN Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 53

30-698 Kraków

(1)

  180,00

  60,00

  60,00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-04-16

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 

 

Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-04-16 09:41:19
Czas publikacji: 2018-04-16 09:41:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak