Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej w ramach zadania pod nazwą: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej". 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej w ramach zadania pod nazwą: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej".

 

logo

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej w ramach zadania pod nazwą: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej".

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Przebudowa ulicy Krótkiej oraz Licealnej w ramach zadania pod nazwą: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej"

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego 45

Cena oferty - 381 345.71 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Gwarancja

Termin realizacji

Razem

1

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  180,00

  90,00

  30,00

  300,00

1

Konsorcjum Firm: MTB Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "MACK-INWEST" Maciej Kaleta

ul. Roślinna 2/21

54-610 Wrocław

(4)

  167,82

  90,00

  30,00

  287,82

1

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

(2)

  126,51

  90,00

  30,00

  246,51

1

BUD-AGRO Sp z o.o.

ul.Paulińska 15/6

50-247 Wrocław

(3)

  139,86

  0,00

  0,00

  139,86

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-04-13

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 

Liczba odwiedzin : 130
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-04-13 14:13:07
Czas publikacji: 2018-05-21 10:57:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak