Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

55-140 Żmigród

ul. Poziomkowa 27

Cena oferty - 139 968.00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Doświadczenie

Ilość pracowników

Razem

1

Zakład Robót Melioracyjno -Instalacyjnych,

 Dorota Kałuża

ul. Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(1)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-04-03

                                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                                             Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                             Henryk Cymerman

   

 


Liczba odwiedzin : 116
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-04-03 11:08:08
Czas publikacji: 2018-04-03 11:08:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak