Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Zarządzanie projektem - Koordynator merytoryczny Projektu "Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy”. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Zarządzanie projektem - Koordynator merytoryczny Projektu "Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy”.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zarządzanie projektem - Koordynator merytoryczny Projektu "Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy”.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Zarządzanie projektem - Koordynator merytoryczny Projektu "Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

43-400 Cieszyn

ul. Zamkowa 3A/1

Cena oferty - 36 408.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Doświadczenie

Razem

1

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

ul. Zamkowa 3A/1

43-400 Cieszyn

(1)

  70,00

30,00

  100,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-03-23

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-03-23 13:58:50
Czas publikacji: 2018-03-23 13:58:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak