Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oświetlenia dużej sali sportowej w budynku OSiR przy ul. Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oświetlenia dużej sali sportowej w budynku OSiR przy ul. Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oświetlenia dużej sali sportowej w budynku OSiR przy ul. Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oświetlenia dużej sali sportowej w budynku OSiR przy ul. Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich

"ELMACH" Andrzej Machnik

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Parkowa 5/2

Cena oferty - 40 250.52 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

[zł]

Cena oferty brutto

[zł]

1

"ELMACH" Andrzej Machnik

ul. Parkowa 5/2

55-120 Oborniki Śląskie

32 724,00

40 250,52

2

CETE Artur Fedeczko

Pęgów, ul. Wierzbowa 8

55-120 Oborniki Śląskie

54 880,00

67 502,40

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-28

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

 


Liczba odwiedzin : 98
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-28 13:53:48
Czas publikacji: 2018-02-28 13:53:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak