Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie  w roku 2018

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2018.

ToDo - Office

ul. Prusicka 10a

55-120 Oborniki Śląskie

na:

CZĘŚĆ I: Dostawa materiałów biurowych za cenę 122 981,45 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
    w SIWZ.

 

    LP SERWIS Sp. z o.o.

    Ligota 1/13

    55-100 Trzebnica

na:

Część II: Dostawa środków czystości za cenę 146 049,12 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
    w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

CZĘŚĆ I: Dostawa materiałów biurowych

1 - CZĘŚĆ I: Dostawa materiałów biurowych

ToDo - Office

ul. Prusicka 10a

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 40.00

 

  100,00

 

Część II: Dostawa środków czystości

2 - CZĘŚĆ II: Dostawa środków czystości

LP SERWIS Sp. z o.o.

Ligota 1/13

55-100 Trzebnica

1 - Cena - 60.00

2 - Termin płatności faktury - 40.00

  100,00

2 - CZĘŚĆ II: Dostawa środków czystości

ToDo - Office

ul. Prusicka 10a

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena - 36.11

2 - Termin płatności faktury - 40.00

  76,11

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-27

                                                                                                   Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                      Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-02-27 14:39:11
Czas publikacji: 2018-02-27 14:39:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak