Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 

 

Nr Nazwa Przedmiot Tryb postępowania  Wartość zamówienia (zł)  Wartość zamówienia (€) Rodzaj Miesiąc wszczęcia postępowania Rok realizacji
1 Budowa ciągu pieszego Rościsławice Chodnik o nawierzchni asfaltowej przetarg nieograniczony  1 000 000,00 zł  € 231 927,08 Roboty budowlane kwiecień 2018
2 Budowa chodnika przy ul. Łokietka i ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej przetarg nieograniczony  140 000,00 zł  € 32 469,79 Roboty budowlane maj 2018
3 Modernizacja układu komunikacyjnego centrum miasta ( ul. Skłodowskia, ul. Mickiewicza u ul. Orkana) - projekt Projekt zagospodarowania centrum miasta przetarg nieograniczony  100 000,00 zł  € 23 192,71 Usługa kwiecień 2018
4 Oborniki Śląskie ul. Energetyczna z cześcią przyległych osiedli - projekt przebudowy dróg wraz z kanalizacją deszczową Projekt drogi wraz z kanalizacją deszczową przetarg nieograniczony  100 000,00 zł  € 23 192,71 Usługa kwiecień 2018
5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osola-Osolin Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika z kostki betonowej przetarg nieograniczony  2 504 000,00 zł  € 580 745,41 Roboty budowlane kwiecień 2018
6 Przebudowa drogi gminnej w Lubnowie ul. Leśna Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej przetarg nieograniczony  250 000,00 zł  € 57 981,77 Roboty budowlane czerwiec 2018
7 Przebudowa ul. Orkana w Obornikach Śląskich Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika z kostki betonowej przetarg nieograniczony  200 000,00 zł  € 46 385,42 Roboty budowlane maj 2018
8 Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych Przebudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni bitumicznych przetarg nieograniczony  500 000,00 zł  € 115 963,54 Roboty budowlane kwiecień 2018
9 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich przetarg nieograniczony  60 000,00 zł  € 13 915,62 Roboty budowlane marzec 2018
10 Modernizacja kotłowni w przychodni zdrowia Pęgów ul. Główna Wymiana pieca z na paliwo stałe na piec na paliwo gazowe przetarg nieograniczony  68 000,00 zł  € 15 771,04 Roboty budowlane marzec 2018
11 Rozbudowa cmentarza komunalnego Budowa ogrodzenia i alejek na terenie cmentarza przetarg nieograniczony  200 000,00 zł  € 46 385,42 Roboty budowlane maj 2018
12 Modernizacja boisk szkolnych w Obornikach Śląskich Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej przy SP3 i OSIR przetarg nieograniczony  530 000,00 zł  € 122 921,35 Roboty budowlane lipiec 2018
13 Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Golędzinowie Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Golędzinowie przetarg nieograniczony  1 404 998,78 zł  € 325 857,27 Roboty budowlane marzec 2018
14 Oświetlenie drogowe Budowa punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Oborniki Śląskie (Uraz, Pęgów, Wilczyn) przetarg nieograniczony  500 000,00 zł  € 115 963,54 Roboty budowlane kwiecień 2018
15 Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kultury Modernizacja istniejącego budynku kina w Obornikach Śląskich przetarg nieograniczony  1 025 000,00 zł  € 237 725,26 Roboty budowlane maj 2018
16 Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich Przebudowa istniejącego basenu oraz przebudowa ulic Krótkiej i Licealnej w miejscowości Oborniki Śląskie przetarg nieograniczony  6 970 667,00 zł  € 1 616 686,46 Roboty budowlane marzec 2018
18 Otwarta strefa aktywności w Obornikach Ślaskich i Pęgowie Budowa siłowni zewnętrznych, placu zabaw oraz strefy relaksu przetarg nieograniczony  140 000,00 zł  € 32 469,79 Roboty budowlane maj 2018
19 Pielęgnacja oraz utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie Pielęgnacja oraz utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie przetarg nieograniczony  140 000,00 zł  € 32 469,79 Usługi marzec 2018
 


Liczba odwiedzin : 1165
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-20 10:02:38
Czas publikacji: 2018-02-20 10:02:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak