Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap II - Pęgów. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap II - Pęgów.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap II - Pęgów.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap II - Pęgów

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

51-001 Wrocław

ul. Osobowicka 159/3

Cena oferty - 394 100.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

(1)

  180,00

  60,00

  60,00

  300,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-12

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-13 10:15:02
Czas publikacji: 2018-02-13 10:15:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak