Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa i wbudowanie: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem remontu gminnych dróg gruntowych 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Dostawa i wbudowanie: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem remontu  gminnych dróg gruntowych

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i wbudowanie: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem remontu  gminnych dróg gruntowych..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 52 767.00 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 14 795.00 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 20 795.00 zł

 

 

WB TECH WIESŁAW BUREK

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem pkt

1 - Remont dróg gminnych - dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 97,60

97,60

1 - Remont dróg gminnych - dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 100,00

  100,00

2 - Remont dróg gminnych - dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 93,08

93,08

2 - Remont dróg gminnych - dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 100,00

  100,00

3 - Remont dróg gminnych - dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 100,00

100,00

3 - Remont dróg gminnych - dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 75,14

75,14

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-08

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-08 14:32:37
Czas publikacji: 2018-02-08 14:32:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak