Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2018 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2018 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2018 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2018 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

30-417 Kraków

ul. Łagiewnicka 60

Cena oferty - 437 982.55 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Razem

[pkt]

1

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

(4)

  300,00

  300,00

1

VERVIS Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

(5)

  296,85

  296,85

1

"CORRENTE" Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

(3)

  289,77

  289,77

1

GOEE ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 7C/2

01-651 Warszawa

(2)

  286,38

  286,38

1

Innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

(1)

  0,00

  0,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-02

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-02 14:19:22
Czas publikacji: 2018-02-02 14:19:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak