Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie
.

 

Wybrano ofertę:

    Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

    Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

    - lider konsorcjum

    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

    ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie

za cenę 3 956 355,63 zł brutto

   Uzasadnienie wyboru:
   Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
   w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg komunalnych odpadów zmieszanych – 35%

Cena (koszt) za odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów segregowanych – 25%

Termin realizacji interwencji

Termin płatności faktury

Razem

1

FB Serwis Wrocław Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

(1)

35,00 

21,27

  20,00

  20,00

  96,27

1

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Szczecińska 5

54-517 Wrocław

- lider konsorcjum

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 41

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  31,29

25,00

  20,00

  20,00

96,29 

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOSZ" Barbara Nowicka

ul. Sulmierzycka 51

56-300 Wszewilki

- lider konsorcjum

PPHU „LECH-MET” Sylwester Lech

ul. Kościuszki 9

55-140 Żmigród

(2)

28,38 

24,59 

20,00

  20,00

  92,97

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-02

                                                                            Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                   Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-02-02 12:34:54
Czas publikacji: 2018-02-02 12:34:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak