Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 47 970.00 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 13 835.00 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 17 945.00 zł

 

 

 

 

 

WB TECH WIESŁAW BUREK

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem pkt

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

"SPG POLSKA TRUCK" Sebastian Stadnik

Mieczków 24A

55-311 Kostomłoty

1 - Cena – 84,51

84,51

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 92,50

92,50

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

Polskie Surowce Skalne

Sp. z o.o. KRUSZYWA

ul. Partynicka 34D/17

53-031 Wrocław

1 - Cena – 77,68

77,68

1 - Dostawa niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 100,00

100,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 93,54

93,54

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5mm - 63mm z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 100,00

100,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 100,00

100,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w wyboje gminnych dróg gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena – 72,95

72,95

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-01

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-01 15:00:49
Czas publikacji: 2018-02-01 15:00:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak