Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni..

Wybrano ofertę:

dla zadania:Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni.

P.H.U. MK INSTAL-BUD Mirosław Kania

64-520 Obrzycko

ul. Rzemieślnicza 14/1

Cena oferty - 209 100.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Gwarancja

Termin realizacji

Razem

1

P.H.U. MK INSTAL-BUD Mirosław Kania

ul. Rzemieślnicza 14/1

64-520 Obrzycko

(3)

  180,00

  60,00

  60,00

  300,00

1

PUH M-BUD Marcin Pyczak

ul. Powstańców Śląskich 12

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  171,93

  60,00

  60,00

  291,93

1

DECO Clean Energy Sp. z o.o.

ul. Parkowa 11

55-095 Siedlec

(2)

  153,00

  60,00

  60,00

  273,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-01

 

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-02-01 12:02:12
Czas publikacji: 2018-02-01 12:02:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak