Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ ORAZ LICEALNEJ W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "REWITALIZACJA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH ORAZ ULICY KRÓTKIEJ I LICEALNEJ". 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ ORAZ LICEALNEJ W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "REWITALIZACJA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH ORAZ ULICY KRÓTKIEJ I LICEALNEJ".

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ ORAZ LICEALNEJ W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "REWITALIZACJA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH ORAZ ULICY KRÓTKIEJ I LICEALNEJ".

 

Podstawa unieważnienia:

Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-01-30

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-01-30 13:07:10
Czas publikacji: 2018-01-30 13:07:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak